Оферта

Основні положення

  1. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Рідс», Ідентифікаційний код юридичної особи: 42879774, місцезнаходження: 03038, Україна, м. Київ, вулиця Протасів Яр, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 3.
  2. Покупець – будь-яка юридична особа та / або фізична, яка надала про себе Продавцеві контактну і персональну інформацію, що може бути використана для оформлення Замовлення один раз і більше. Дана інформація надається, за допомогою реєстрації Покупця на Сайті, а також під час оформлення Замовлення.
  3. Сторони – Продавець і Покупець.
  4. Інтернет-магазин – офіційний Інтернет-магазин Продавця, розташований по інтернет адресою https://reeds.organic/. Інтернет-магазин надає Покупцеві можливість пошуку і замовлення Товару за допомогою Сайту. На Сайті Інтернет-магазину представлений каталог Товарів з цінами, на основі якого Покупець може сформувати своє замовлення, додавши Товар у кошик.
  5. Сайт – сукупність інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті за адресою https://reeds.organic/. Сайт належить Продавцю і адмініструється останнім.
  6. Замовлення – оформлений запит Покупця на купівлю та доставку за вказаною у запиті адресою Товарів, обраних в Інтернет-магазині.
  7. Товар – об’єкт каталогу Інтернет-магазину, призначений для продажу Покупцям, в т.ч., з метою особистого користування.

Загальні положення

  1. Дана публічна Оферта (далі – Оферта, Договір, Угода) є офіційною пропозицією Продавця на адресу будь-якого Покупця, що володіє дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у цій Оферті і містить всі істотні умови договору.
  2. Відносини в сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом України “Про захист прав споживачів”, іншими нормативно-правовими актами України.
  3. Інформація, розміщена на Сайті Інтернет-магазину, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою публічну оферту відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.
  4. Оформляючи Замовлення, Покупець тим самим акцептує Оферту, погоджується з умовами, визначеними в цьому Договорі.
  5. Здійснити покупку в Інтернет-магазині може будь-яка юридична особа та / або фізична особа, яка досягла 14 років, здатна прийняти і оплатити Товар, яка купує або використовує Товари, в т.ч., для особистих потреб, за умови того, що Покупець має доступ до сторінки замовлення.
  6. Будь-яка інформація про Товари на Сайті Інтернет-магазину може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця.
  7. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на Сайті Інтернет-магазину, регулювати доступ до придбання будь-яких Товарів, а також призупинити або припинити продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд.
  8. Замовлення, оформлені на Сайті https://reeds.organic/, доставляються по території України.
  9. Товар представлений в каталозі через фото-зразки, які є власністю Продавця.
  10. Подання Товару описує характеристики Товару у вигляді графічної, мультимедійної або текстової інформації.
  11. Згода на обробку персональних даних:
   1. Акцептуючи дану Оферту – укладаючи Договір, Покупець, як фізична особа, суб’єкт персональних даних, підтверджує свою згоду на обробку Продавцем, как Оператором обробки персональних даних, своїх персональних даних Покупця на наступних умовах:
    1. Продавець, Оператор, здійснює обробку персональних даних Покупця виключно для тих цілей, для яких вони надані Покупцем, а саме, для:
     1. укладення та виконання Договору або інших договорів між Продавцем і Покупцем, в т.ч. для виконання платежів Покупцем і доставки Товару Продавцем та/або поштовими, транспортними і кур’єрськими компаніями;
     2. надання інформації про Продавця, Товари та послуги, які реалізуються / надаються ним, і проведені заходи;
     3. проведення маркетингових досліджень та маркетингових акцій, направлення Покупцеві новинних матеріалів з метою просування товарів, робіт, послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою засобів зв’язку;
     4. виконання повноважень і обов’язків, покладених на Оператора законодавством України.
    2. Для досягнення зазначених цілей Продавець має право робити такі дії:
     1. здійснювати обробку замовлень Покупця і повернення Товарів;
     2. відправляти текстові повідомлення з повідомленням про статус доставки Товарів;
     3. здійснювати зв’язок з Покупцем в разі виникнення проблем з доставкою замовлених Товарів;
     4. надавати відповіді на питання Покупця і інформувати його про нові або змінені Товари або послуги;
     5. відправляти маркетингові пропозиції;
     6. інформувати про нові товари, спеціальні акції та пропозиції;
     7. проводити аналіз з метою надання Покупцеві найбільш доречних маркетингових пропозицій та інформації;
     8. перевіряти факт повноліття Покупця, що придбає Товари в Інтернет-магазині;
     9. передавати персональні дані Покупця третім особам, які беруть участь у виконанні Продавцем і Покупцем Договору або інших договорів між Продавцем і Покупцем, в т.ч. для виконання платежів Покупцем і здійснення доставки Товару Продавцем і / або поштовими, транспортними і кур’єрськими компаніями, в обсязі, необхідному для виконання такими третіми особами їх функцій за вибором Продавця.
    3. Покупець передає Продавцю на обробку наступні персональні дані:
     1. Прізвище, ім’я, по батькові;
     2. Дата народження;
     3. Адреса місця реєстрації;
     4. Поштова адреса;
     5. Номер контактного телефону;
     6. Адреса електронної пошти;
     7. Серія і номер посвідчення особи або паспорта, відомості про орган, що видав документ і дату видачі тільки в разі обміну та повернення купленого Товару;
     8. Платіжні дані (номер кредитної / дебетової картки, номер банківського рахунку тощо) тільки в разі обміну та повернення купленого Товару;
     9. Ім’я користувача (логін) і пароль, а також інші персональні дані, що повідомляються Покупцем Продавцю.
    4. Дії Продавця по обробці персональних даних включають збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних.
    5. Укладаючи Договір, Покупець висловлює свою згоду на передачу Продавцем персональних даних, зазначених у п. 3.2 цього Договору, третім особам, в т.ч., які беруть участь у виконанні Продавцем і Покупцем Договору або інших договорів між Продавцем і Покупцем, зокрема для виконання платежів Покупцем і здійснення доставки Товару Продавцем і / або поштовими, транспортними і кур’єрськими компаніями, в тому числі, АТ «УКРПОШТА», здійснення ними доставки Товару.
    6. Укладаючи Договір, Покупець цим висловлює свою згоду на, без додаткового узгодження з Покупцем:
     1. отримання від Продавця інформації про надходження нових колекцій, початок розпродажів, спеціальні акції, рекламні акції, програми для постійних покупців та іншу інформацію про товари і послуги, які потенційно могли б представляти для нього інтерес, а також на проведення маркетингових досліджень;
     2. запис своєї телефонної розмови і / або інших повідомлень / комунікацій (СМС-повідомлень, повідомлень в чаті, електронних повідомлень, тощо) з Продавцем і на використання такого запису як доказового матеріалу, в т.ч., для запобігання злочину;
     3. передачу Продавцем прав і обов’язків останнього щодо виконання Договору третім особам.
    7. Одне або більше з вищезазначених видів згоди Покупця діють з дня оформлення Замовлення Покупцем до дня відкликання даної згоди в письмовій формі. Такі види згоди можуть бути відкликані Покупцем, за умови письмового повідомлення Продавця за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати припинення використання персональних даних Покупця.
    8. Суб’єкт персональних даних має право знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом (п.2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних»).
    9. Суб’єкт персональних даних підтверджує, що вказана ним інформація розміщена добровільно, відноситься тільки до нього і не порушує права третіх осіб. Також суб’єкт персональних даних підтверджує, що ознайомлений(а) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Політикою Конфиденційності, розміщеної за адресою: https://reeds.organic/, даною згодою на обробку персональних даних, також підтверджує, що права і обов’язки у сфері захисту персональних даних йому відомі і зрозумілі.

Реєстрація

  1. Відповідальність за точність і правильність інформації, що надається при реєстрації, несе Покупець.
  2. При реєстрації в Інтернет-магазині Покупець вказує, зокрема, логін і пароль, а також адресу електронної пошти. Логіном може бути адреса електронної пошти (e-mail), паролем – будь-яке секретне слово (або послідовний набір символів), що складається не менше ніж з 6 символів. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

Предмет Договору і ціна Товару

  1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує Товари на умовах цього Договору.
  2. Право власності на замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю і оплати останнім повної вартості Товару. При цьому, незважаючи на інші умови цього Договору, ризик його випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.
  3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках Інтернет-магазину.
  4. Ціна Товару вказується в гривнях України і включає в себе податок на додану вартість.

Момент укладання Договору

  1. Текст даного Договору є публічною Офертою (відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України).
  2. Акцептом даної Оферти (Договору) є оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї Оферти.
  3. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї Оферти, є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.
  4. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору. Покупець, який придбав Товар в Інтернет-магазині Продавця (який оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила з Продавцем у відносини на умовах цього Договору.

Оформлення та терміни виконання Замовлення

  1. Замовлення Покупця може бути оформлене на Сайті тільки через Інтернет. При оформленні Замовлення через Інтернет, Покупець заповнює електронну форму Замовлення Товару і відправляє сформоване Замовлення Продавцеві за допомогою мережі Інтернет.
  2. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, який є в наявності, або доступний за попереднім Замовленням, за умови технічної можливості здійснення Замовлення через Сайт.
  3. Після отримання Замовлення Продавець погоджує дані і дату доставки Замовлення з Покупцем по телефону і / або e-mail. Дата доставки, залежить від часу, коли було оформлене Замовлення.
  4. Покупець має право змінити склад Замовлення до моменту передачі його в службу доставки за умови відповідної оплати.
  5. При відсутності товару Покупець має право замінити відсутній Товар Товаром аналогічної моделі або ціни, відмовитися від відсутнього Товару, анулювати Замовлення відсутнього Товару.
  6. Продавець повинен підтвердити Замовлення, оформлене Покупцем на сайті Інтернет-магазину, за допомогою телефону та / або електронної пошти. Якщо Замовлення містить невірні контактні дані, а також якщо Продавець не отримає від Покупця відповідь або оплату Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів з дати розміщення Замовлення, Продавець має одностороннє право скасувати Замовлення повністю.
  7. Покупець дає згоду Продавцю на неоформлення, за вибором Продавця, рахунку-фактури за Замовленням.

Права и обов’язки Сторін

  1. Продавець повинен стежити за тим, щоб запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі спроби.
  2. Продавець має право:
   1. Змінювати цей Договір, ціни на Товар і тарифи на супутні послуги, способи і терміни оплати і доставки Товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сторінках Інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://reeds.organic/. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.
   2. Здійснювати записи телефонних переговорів і / або інших повідомлень / комунікацій (СМС-повідомлень, повідомлень в чаті, електронних повідомлень, тощо) з Покупцем.
   3. Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки по виконанню Договору третім особам.
   4. Перед постачанням замовленого Покупцем товару Продавець має право вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого Товару. Продавець має право відмовити Покупцеві в доставці Товару при відсутності такої оплати.
   5. Використовувати технологію “cookies”, java-script коду, інші інструменти маркетингу для забезпечення зручності Покупця при виборі Товару. Інформація, що міститься в таких інструментах, не передається третім особам.
   6. Отримувати інформацію про ip – адресу відвідувача Сайту https://reeds.organic/. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача і передачі третім особам не підлягає.
   7. Продавець має право направляти Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру, в т.ч., за допомогою e-mail і sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно в односторонньому порядку.
   8. У разі відмови від отримання, а також обміну або повернення Покупцем Замовлення, переданого в службу доставки (і / або якщо Замовлення мають статус «відвантажено»), Продавець має право не повертати Покупцеві вартість доставки за вказаною адресою, а також компенсувати вартість зворотної пересилки за рахунок Покупця.
  3. Покупець зобов’язується:
   1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Оферти, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в Інтернет-магазині.
   2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним Товару.
   3. Оплатити замовлений Товар і його доставку на умовах цього Договору.
   4. Дотримуватися умов цієї Оферти.
  4. Покупець має право:
   1. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail і sms-розсилок, для цього йому потрібно натиснути на посилання в листі «Ви можете відписатися від розсилки зі свого Особистого кабінету».

Відкликання Оферти

  1. Відкликання Оферти (Договору) може бути здійснено Продавцем в будь-який час. Відкликання Оферти не є підставою для відмови від зобов’язань Продавця за вже укладеним договорами / оформленим Замовленням. Продавець зобов’язується розмістити повідомлення про відкликання Оферти в своєму Інтернет-магазині із зазначенням точного часу відкликання Оферти, не менше ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (припинення) дії О ферти.

Доставка

  1. Доставка товарів Покупцеві, придбаних в Інтернет-магазині, може здійснюватися кур’єрською службою Продавця або поштовими, транспортними і кур’єрськими компаніями, з якими Продавець уклав відповідні угоди. Вартість доставки може розраховуватися автоматично. Терміни кур’єрської доставки, доставки в пункт видачі замовлення (ПВЗ) може розраховуватися автоматично при оформленні замовлення на Сайті.
  2. Максимальний термін зберігання Замовлення:
   1. в ПВЗ – 14 календарних днів, включаючи дату прибуття Замовлення;
   2. у відповідному відділенні поштових, транспортних і кур’єрських компаній – згідно з правилами і регламентами таких компаній.
  3. За фактом прибуття замовлення у ПВЗ, Покупцеві відправляється повідомлення на номер мобільного телефону, вказаний при оформленні замовлення на Сайті.
  4. Особа, зазначена при оформленні Замовлення на Сайті може отримати замовлення:
   1. в ПВЗ, пред’явивши паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
   2. у відповідному відділенні поштових, транспортних і кур’єрських компаній – згідно з правилами і регламентами таких компаній.
  5. У ПВЗ можливе отримання замовлення іншою особою тільки по нотаріально посвідченій довіреності.

Оплата

  1. Покупець зазвичай оплачує Товар на умовах 100% передоплати замовленого Товару через відповідні платіжні інструменти, наявні на Сайті Інтернет-магазину.
  2. При наявності таких варіантів, Покупець може вибрати оплату Товару в момент отримання Товару кур’єру або в ПВЗ готівкою або банківською картою, а також післяплатою готівкою у відповідному відділенні поштових, транспортних і кур’єрських компаній. За фактом оплати Покупець отримує чек.

Повернення і обмін

  1. Товар належної якості поверненню та / або обміну не підлягає, за винятком випадків, коли Покупець повертає / або обмінює Товар належної якості, придбаний Покупцем тільки в Інтернет-магазині https://reeds.organic/, протягом терміну, передбаченого чинним Законодавством до таких повернення та / або обміну за умови, якщо Товар не використовувався і зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також за умови надання Покупцем в Інтернет-магазин розрахункового документа (чека), виданого Покупцеві при покупці, а також даних відповідно до пунктів 2.11.1.3.7 – 2.11.1.3.8.
  2. При поверненні Товару неналежної якості Покупець дає згоду на проведення перевірки якості / незалежної експертизи.
  3. При визнанні якості Товару неналежним, Покупцеві може бути проведена заміна Товару на Товар належної якості того ж артикулу.
  4. Не підлягає обміну Товар:
   1. з дефектами, що утворилися внаслідок експлуатації в умовах, що не відповідають його призначенню;
   2. втративший якість в результаті хімічного впливу і з іншими дефектами, що виникли з вини Покупця.

Форс-мажор

  1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після укладення Сторонами цього Договору. Форс-мажор означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії українських або закордонних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї із Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, які прямо або побічно впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як обставини непереборної сили, проте, в разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій Стороні виконати будь-які з її зобов’язань за цим Договором, Сторони зобов’язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

Відповідальність Сторін

  1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в Інтернет-магазині, мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.
  3. Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті: неправильного заповнення бланка-замовлення (в т.ч. неправильного зазначення персональних даних), неправомірних дій третіх осіб.
  4. Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при реєстрації в Інтернет-магазині. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Конфіденційність

  1. При реєстрації в Інтернет-магазині, Покупець надає про себе дані, в т.ч., зазначені в п. 2.11.1.3.
  2. Продавець має право використовувати отриману від Покупця інформацію для реєстрації Покупця в Інтернет-магазині, для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем, для аналізу роботи Інтернет-магазину, для передачі даних Покупця третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов’язань перед Покупцем.
  3. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами чинного законодавства України.
  4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

Інші умови

  1. Законодавство України є застосовним до цієї Угоди законодавством, в т.ч., для цілей виконання Угоди і його тлумачення.
  2. Продавець залишає за собою право модерувати коментарі та залишати тільки найбільш інформативні та корисні для інших Покупців.
  3. Всі права на контент і зображення Сайту https://reeds.organic/ належать Продавцю.
  4. Кольори, які відображаються на моніторі Покупця, можуть відрізнятися від реальних, в зв’язку з похибкою передачі кольору різними моделями моніторів.
  5. Всі суперечки, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
Меню

Мій кошик

Закрыть

Рады видеть Вас здесь!

Пароль буде відправлений на Вашу електронну адресу електронної пошти.

Вже зареєстровані?

Швидкий перегляд

Закрыть

Категории